15 jun. 2018

Sánchez mantén a corrupción

PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia


As singulares circunstancias que acompañaron o acceso de Pedro Sánchez á Presidencia do Goberno eran oportunidade sobrada para mudar a pasividade institucional contra a corrupción, pero conformado o novo Executivo, lonxe de emendar vese que a continuidade marca o rumbo.
Un dos aspectos mais positivos que trouxo consigo a sentenza do caso Gürtel foi sen dúbida a carga argumental que posibilitou o desaloxo de Rajoy da Presidencia do Goberno, como así mesmo, acreditar no seu implícito a existencia da trama corrupta utilizada polo PP para captar financiamento ilegal, ao delatar con iso que o partido da gaivotas concorrera aos distintos procesos electorais dopado ata as cellas, e por tanto tomando vantaxe nas urnas sobre os seus directos competidores. 

Pero transversalmente o seu contido tamén delatou o dobre xogo de Ciudadanmos, quen torpemente tentou utilizar a pena condenatoria en favor das súas pretensións a través dun absurdo intento de lograr que a maioría da representación parlamentaria decantásese por apoiar a súa aspiración á convocatoria inmediata de eleccións. Obviando a propio intento que na cadea infecta de corrupción, ademais da evidente implicación dos partidos políticos e os seus membros , ocupa un lugar de notoriedade a elite do mundo empresarial pola súa contrastada condición de instigadores e cómplices da mesma. 

Eses pesos pesados do Ibex 35 situados no ollo do furacán, pola súa implicación en subornos e apaños na adxudicación de contratos de obras e servizos públicos, sen que a pesar da transgresión da legalidade, da súa participación nos  repetidos escándalos, esixísense responsabilidades, impedísese a súa concorrencia á licitación pública ou se profundase sobre a turbidez dos seus actos.

E mentres os destacados membros do establishment empresarial fan uso de tales prácticas lucrándose a través das redes clientelares; Albert Rivera, "o seu príncipe azul", negando as súas connotacións con esta trama de corruptores, nun cínico exercicio de ocultación e permisividade, non dubida en disfrazar a Ciudadanos de adaíl da honradez e a rexeneración política, é dicir, todo un expoñente de patronazgo, de relación de intercambio mutuo de favores entre dúas partes , a do clan do IBEX e o seu partido. 

Un noxento comportamento de complicidade que vén reportar ao partido laranxa a súa exaltación a través dos medios de comunicación controlados por esa elite, e cuxa contrapartida ten na promoción demoscópica das súas siglas o mais significado referente.
Unha reprobable actitude de quen non tendo unha ideoloxía sobre a que asentar a súa acción política, sen vocación de servizo público tenta a través de subterfugios alcanzar o poder ao só obxecto de favorecer en exclusiva os intereses da cuadrilla  financeiro-empresarial que lle promoven e apadríñanlle. 

Xa que logo,  se por rexeneración e hixienización democrática era obrigado desaloxar da política a Rajoy e a súa caterva, do mesmo xeito resulta imperativo prescindir de Ciudadanos, pois se o PP foi apeado do Goberno por lucrarse da corrupción, do mesmo xeito o partido liderado por Rivera, mais alá da súa simulada función de vixía da honorabilidade, decántase abertamente por defender a quen empresarialmente forman parte de idéntica trama e teñen na corrupción o seu modo de facer negocio, é dicir, en prestar incondicional apoio aos  intereses do establishment empresarial patrocinadores do seu partido.
A esa clase privilexiada que conforman uns corruptores que a pesar da súa implicación nos feitos impunemente permanecen nun confortable claroscuro.

Pero tal disxuntiva alcanza maior impacto tendo en conta que mais alá das referidas connotacións, é incontestable que estamos ante un problema que só se pode eliminar dando un cambio radical á situación, pois non é que o sistema sexa corrupto; é que a corrupción é o sistema, que ao converterse en norma de aceptación xeneralizada, é utilizado de forma habitual por gran parte dos partidos políticos do réxime do 78 como ferramenta de financiamento político e mesmo como fonte de enriquecemento persoal, ata niveis de implicación que pola súa excedida dimensión fai que sexa inútil combater este latrocinio coa aplicación de cambios parciais ou timoratos.

Mais que ser obviada, tal circunstancia debese estar moi presente nas decisións do novo Presidente do Goberno á hora de conformar o seu Executivo, especialmente cando o seu acceso a tan alto cargo veu precedido do desaloxo do seu antecesor no cargo pola súa complicidade coa corrupción, e cando a implicación do seu propio partido (PSOE)na trama corrupta non difire para nada dos malos hábitos da dereita.

Razón sobrada para proceder en corrección e como expresión de cambio efectivo instaurar para o efecto un Ministerio de Transparencia Institucional e Loita Contra a Corrupción como mostra de compromiso real de posta en marcha de políticas de prevención e erradicación da corrupción; pero nesta ocasión polo visto non puido ser, pois o Presidente Sánchez estruturou o novo Gabinete vendendo igualdade e modernidade, pero con todo, deixou pasar a oportunidade de aplicar a acción directa para poñer punto final dunha vez por sempre  ao gran lastre da nosa democracia.


O que vén indicar, que de momento a corrupción seguirá campando ás súas anchas, e que terán  de ser outros os que acometan a faena.

8 jun. 2018

Impúxose a Censura

Aínda que de partida non tiña apoios para prosperar, ante a demoledora sentencian do caso Gürtel, en pleno ' tsunami' de corrupción do PP, por rexeneración democrática a Moción de Censura do PSOE, sen ser a solución ideal congregou o consenso das forzas progresistas. 

A Moción de Censura é un mecanismo de control político que estableceu o noso ordenamento xurídico, que confire ao Parlamento a facultade de retirar a confianza ao Presidente do Goberno cando tras a súa investidura, por existencia de causas graves sobrevindas interrómpese o correcto funcionamento da democracia, e con iso, acentúase a deterioración da vida social, política ou económica.

 Xusto a situación suscitada polos repetidos escándalos de corrupción que teñen á formación titular do Executivo como protagonista, e que o implícito da última resolución xudicial do caso Gürtel acentúa excesivamente ao cuestionar incluso a enteireza e fiabilidade do Presidente do Goberno .

 Ao fallar a Audiencia Nacional poñendo en dúbida a honorabilidade de Rajoy, o seu sería que nun exercicio de correspondencia, este como directo afectado asumise a súa responsabilidade procedendo vía dimisión e renuncia expresa ao desempeño do seu cargo político; pero ao rexeitar tal posibilidade, como queira que a súa negativa entrañaba a súa continuidade e con iso un serio risco para a estabilidade institucional do país e do propio Estado de Dereito , no contexto dunha situación de emerxencia nacional sen precedentes, a presentación da Moción de Censura deixou de ser unha opción para converterse nun acto de responsabilidade política. 

A súa implicación xudicial nos feitos foi un asunto demasiado serio como para que o presidente do Goberno como directo afectado e cabeza visible do PP seguise no seu cargo coa desvergoña de proclamarse defensor da honradez e finxindo sentimentos de vergoña cada vez que, repetidamente un dos seus era sorprendido en prácticas corruptas.

 A tormenta política desatada pola resolución xudicial causou un impacto social e mediático de tal envergadura que deixou sen apoios e argumentos de defensa a continuidade do actual mandatario á fronte dun Goberno, que lograra constituír en minoría , ao conseguir que os membros da vella garda do PSOE optasen pola abstención na súa investidura; colaboradores necesarios que non foron outros que os mesmos que por intereses bastardos provocaron previamente a purga do entón Secretario Xeral, Pedro Sánchez quen paradoxalmente é quen agora concorre como candidato alternativo á presidencia do Executivo. 

Se desde hai anos era público que a corrupción estaba instalada no PP, foi a sentenza de referencia a que casualmente puxo de manifesto a certeza de tal relación e demais datos concernentes . 
Demostrando na redacción do seu contido, que lonxe de tratarse de casos illados, a corrupción estaba enraizada medularmente a todos os niveis do partido conservador ,ata o punto de afectar á totalidade da súa estrutura xerárquica, e converterse con iso e unha organización criminal dedicada ao roubo do diñeiro público en beneficio propio e do seu séquito de achegados, en liña coa traxectoria seguida polos seus proxenitores no transcurso da ditadura. franquista. 

Un cúmulo de comprometidas implicacións e de perversión política extrema que nos fai ter enfronte a unha partido-mafia cuberto de corrupción ata o encéfalo, dopado electoralmente con financiamento ilegal, que conta nas súas filas con 850 imputados sementados en 35 causas, e por tanto, unha organización que polo seu turbio proceder non é apta para dirixir a gobernanza do país, pois o feito de consentilo sería como facilitar que os ladróns entrasen na casa pola porta principal e coa alarma desconectada. 

Tal é a súa implicación na corrupción que examinando o historial delituoso do PP mais que adxudicarlles a condición de organización política debésemos denominarlles directamente como fábrica de ladróns polo escabroso comportamento dos seus membros, motivo mais que sobrado para tentar salvar do desastre o pouco que queda de democracia no país a través da moción de censura en cernes que mais alá de quen a impulse por responsabilidade e sentido común debe saír adiante co referendo da totalidade das forzas progresistas con representación no hemiciclo como única fórmula de evitar que a situación derive en hecatombe. 

Pero ademais de limpar de corruptos e ladróns o escenario político , a aprobación da Moción de Censura debe ser punto de arranque para afrontar a Segunda Transición que mais que cosmética e superficial sexa auténtica, e cuxo obxectivo debe estar dirixido esencialmente a reformar o sistema en aras a lograr a reconciliación coa democracia e a nación, a consumación territorial dunha España fraterna e plurinacional, así como a emendar a deterioración da relación entre cidadáns e política e sempre coa participación destes , para non incorrer nos mesmos erros que os acaecidos   na primeira transición e cuxo desenlace derivou en falsidade, corrupción e dexeneración . 

Ou o que é o mesmo, os motivos causantes   da Moción de Censura contra Rajoy 


31 may. 2018

O contubernio do PP

PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; GlobediaA demoledora sentenza contra o PP como promotor de corrupción institucional, pola súa condición de feito probado, esixe ipso facto a dimisión do Presidente do Goberno, que ademais de testemuñar en falso é responsable político dos feitos

Froito do chalaneo político que outros en propia xustificación denominan responsabilidade, os orzamentos do PP xa superaron o primeiro escollo parlamentario, circunstancia aproveitada polo Presidente do Goberno para tirar de vangloria, e a pesar de ser un proxecto con escaseza de formulacións progresistas que mantén condición de continuidade cos que lle precederon, non dubida en recalcar como certo que o desenvolvemento do seu contido xerará prosperidade. 

Nunha comparecencia ante os medios de comunicación, facendo gala da esterilidade que caracteriza a súa xestión de goberno, Mariano Rajoy, utilizando unha vez máis a cantilena de sempre, sinalou que o gran obxectivo destas contas públicas é a aposta polo crecemento, unha afirmación rotundamente enganosa tendo en conta que o contido do orzamento é profundamente neoliberal e tal circunstancia choca de plano coa enunciada posibilidade. 

Gardar as aparencias e versionar interesadamente os feitos é unha cousa, pero a realidade pinta ao revés, pois politicamente é indiscutible que os neoliberais actúan en todo momento exercendo expresamente a función de defensores sen concesións dun capitalismo contraposto á equidade, ao só efecto de satisfacer de forma preferente as aspiracións do armazón financeiro e as súas propias, sendo por iso que a súa traxectoria está dirixida expresamente a concentrar o capital en poucas mans, o que impide de facto satisfacer as demandas de benestar común e colectivo e delata a falacia dos socorridos argumentos do Presidente.

 A cousa vén de lonxe, pois a instauración do neoliberalismo non é nada novo, tendo en conta que acompañou en todo momento o proceso daquela transición que contrariamente ao publicitado distou moito de ser modélica; sendo por iso que durante a totalidade do denominado período democrático, o modelo neoliberal por imperante foi quen marco as pautas do facer político do país, o que prexudicou abertamente ás grandes maiorías para favorecer nos seus intereses á moi poderosa facción social que conforma o establishment. 

Tal circunstancia fixo, que o neoliberalismo sexa na actualidade a base ideolóxica que sustenta o sistema e en consecuencia a raíz dos problemas que embargan ao país, e moi especialmente o factor causante da corrupción estrutural, que ao resgardo dunha manipulada e inmatura Constitución de 1978 e á total ausencia de escala de valores sociais e económicos, fíxose dona da función política.

 Por iso, a corrupción está metida ata a medula na democracia, porque nos últimos 35 anos de neoliberalismo , non só tolerárona senón que coas súas turbias prácticas fixeron que fose crecendo ata ocupar un lugar prominente na vida política. Consolidación que motivou que esteamos carentes de mecanismos de transparencia adecuados para loitar contra esta secuela , facendo que siga tendo carta de natureza o aproveitamento privado do público, no contexto dun sistema que favorece abertamente a impunidade dos corruptos. 

Esa corrupción que nos afecta a pesar de ocupar nas enquisa do (CIS) o segundo lugar na preocupación dos españois só detrás do desemprego, parece non inquietar o mais mínimo á maioría do noso representantes, polo menos iso delata o feito que ningunha das institucións do Estado líbrase de implicación, pois tanto ven salpicados integrantes da Casa Real , como membros do Executivo acusados de percibir retribucións ilícitas ou partidos políticos que se financian de forma irregular 

Un contaxio que toma condición extensiva non deixando monicreque con cabeza, e que tanto alcanza ao último elo do político como a executivos de entidades bancarias, representantes da patronal ou autoridades do Poder Xudicial; múltiples referentes de degradación que aínda sendo reprobados formalmente pola maioría da sociedade, con todo con demasiada frecuencia, os procesados son reelixidos en sucesivos comicios cuestionando con iso que sexa sincero a manifestación popular de rexeitamento á mesma 

A corrupción non é nin máis nin menos que o produto final dunha situación de degradación política que esixe de inmediato poñer punto final e con iso, déase acceso a unha nova xeración de políticos que forxando ilusión e novas expectativas sexan capaces de satisfacer as inquietudes da sociedade, para así converter o actual estado de indignación no cambio positivo que o país precisa.

Por iso é polo que a histórica sentenza que condena sen paliativos ao PP pola súa implicación na corrupción, ademais de sacudir os cimentos do partido, vén desautorizar indirectamente o referendo prestado no Congreso polas forzas políticas a uns orzamentos que dan prórroga á continuidade política do partido corrupto á fronte do Goberno25 may. 2018

Blindaxe das pensións


PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia


Os que cren que Rajoy e Rivera van garantirlles as pensións, aínda non se decataron que o coincidente propósito do PP e C`s, pasa pola privatización do sistema en vantaxe dos operadores financeiros.
Cando o 2 de setembro de 2011 o Congreso dos Deputados aprobou de forma urxente, cos síes do PP e PSOE a primeira reforma constitucional de calado, pactada entre ambos e sen referendo, introduciuse de facto na Carta Magna o principio de estabilidade financeira para limitar o déficit, estritas medidas que induciron restricións ás contas públicas e á capacidade do Estado para impulsar políticas económicas e de desenvolvemento do Estado social. Unha determinación que contou co respaldo do por aquel entón deputado Pedro Sánchez que acatando a disciplina de voto do seu partido sumouse á maioría.

Aquela decisión dos membros daquel consorcio instrumental de conveniencia deu ao traste con todas as melloras sociais conquistadas desde a instauración da democracia, porque o contido da reforma en cuestión foi extremadamente antisocial como así vén indicar a redacción do seu contexto ao indicar de forma concluínte que o pago dos intereses e capital da débeda pública das Administracións tería prioridade absoluta sobre calquera outro aspecto.

E iso a pesar que o seu implícito chocaba de cheo co establecido no artigo 1.1 da Constitución, pois o feito de priorizar o pago de referencia sobre aspectos esenciais como a xustiza e a igualdade, supuxo na práctica unha redución do gasto público que en definitiva traduciuse en recortes en servizos e prestacións públicas, que afectaron nocivamente á totalidade dos dereitos sociais da poboación e viñeron a controverter a propia concepción do Estado español como Estado social e democrático de Dereito.

Tan arbitraria  reforma foi ante todo a entrega de España aos acredores, ou o que é o mesmo, a constitucionalización oficial da subordinación da vida e dereitos da cidadanía ao capital financeiro, cuxo impacto afectou de forma moi severa ao sistema público de pensións, como así consta na actual redacción do avieso artigo 135 da CE, da que se deduce que ante unha crise de liquidez, antes cobrará o tenedor de bonos alemán que o xubilado español.

Iso vai seguir a ser  así en tanto devandito artigo manteña a súa vixencia, non fornecendo efecto algún os compromisos que se establezan para neutralizar as mobilizacións dos afectados, pois folga dicir que en razón ao seu obrigado cumprimento o ránking de prioridades do Goberno está establecido de antemán, por iso é polo que todo cambio dirixido a asegurar a sustentabilidade das pensións debe vir precedido da derrogación desa infausta reforma,  pois sobra dicir  que  a  consecución de tal obxectivo é de todo punto incompatible coas políticas de recortes e de privatizacións impulsadas desde Europa. 

Pero ademais das trabas de carácter constitucional hai aspectos da política económica e de emprego que por contraproducentes acentúan a dificultade para garantir a prestación dunhas pensións dignas e a sustentabilidade do sistema sen perda de poder adquisitivo; mostra diso evidénciao o papel desempeñado polo Presidente Rajoy que desde que tomou as rendas do Goberno, durante todos os anos do seu mandato os ingresos da Seguridade Social foron insuficientes para sufragar o importe das pensións. 

Ata o extremo, que cando o pasado ano desde o Executivo daban por resolta a crise e anunciaban o inicio do crecemento, resulta que a recadación efectiva da entidade reitora foi inferior en 1400 millóns de €uros en relación aos ingresos obtidos sete anos atrás; un feito que por negativo anula a validez do discurso oficial repetindo o mantra de estar a crear máis emprego que nunca, cando o certo é que como consecuencia das políticas neoliberais de aplicación os salarios baixaron, e así, as persoas que acceden á contratación laboral, fano con salarios notoriamente menores que antes e por tanto cotizan menos na súa achega ao pago de pensións. 

Acentuando a complexidade outro aspecto que tamén resta recadación como sucede coa maior contía de parados que non perciben o seguro de desemprego e por tanto o Estado non cotiza por eles á Seguridade Social, ao que hai que repercutir tamén a menor contía dos que si reciben axuda 


Por tanto, para asegurar o pago dunhas pensións dignas e a estabilidade do sistema é necesario reverter a situación, ampliando a oferta do mercado laboral para que traballe máis xente, e unha vez erradicada a precariedade reducir drasticamente o desemprego con garantía de salarios decentes. E ademais diso, blindalas constitucionalmente prohibindo a súa privatización total ou parcial e impedindo aprobar calquera medida que reduza o poder adquisitivo dos pensionistas. 


17 may. 2018

Arxentina chora en por si


PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia


As Pemes galegas con nicho de mercado en Arxentina, sofren en partida dobre os perniciosos efectos que xera na súa actividade a uniformidade neoliberal que rexe a dinámica política do país de orixe e destino

Macri e Rajoy
A xulgar polos acontecementos, a odisea neoliberal do Presidente M. Macri, ocasionará un negativo impacto na economía galega, desde o punto e hora que Arxentina é o segundo maior mercado latinoamericano para un amplo sector empresarial da nosa comunidade, cuxa relevante cifra de negocio verase afectada negativamente polo impacto que xerará a intervención do Fondo Monetario Internacional (FMI), ese organismo de ingratos recordos, pois a súa nova entrada en escena fai que a pantasma do " corralito" volva á mente da maioría dos arxentinos, os mesmos que tres quinquenios atrás sufriron as drásticas consecuencias dos seus efectos. 


É por iso que nun momento en que un significativo número de empresas galegas apostan con forza polo país patagónico cunha cota de negocio que supera con fartura os 200 millóns, a nova intervención do FMI, 12 anos despois de ser expulsado do país traerá consecuencias demoledoras que obviamente afectarán nos substancial ao balance comercial da economía de Galicia, pois tirando do manual utilizado por este Fondo prestamista na anterior ocasión, é fácil deducir que as consecuencias derivadas da intervención en rescate afectarán á economía do país latinoamericano de tal modo que a súa repercusión traerá consigo unha nova e prolongada recesión.

Para facernos composición de lugar non podemos obviar que o presidente Mauricio Macri enxeñeiro de profesión, é un acérrimo prosélito do neoliberalismo vinculado economicamente ao sector empresarial e que o seu gabinete está conformado maiormente por executivos procedentes de empresas multinacionais, non debendo sorprender por tanto a traxectoria do seu Goberno desde a súa constitución en decembro do 2015, por canto, as medidas tomadas desde entón están directamente relacionadas co seu propio perfil ideolóxico.

Por vez primeira na historia do país austral a dereita oligárquica como un partido político constituído para a ocasión accedeu ao poder a través das urnas; un triunfo logrado mediante unha excelente campaña de márketing político, co auxilio dos medios de comunicación hexemónicos e a ocultación da posterior aplicación do receitario neoliberal.

Naquelas eleccións Macri como candidato xogou a súa baza electoral sabendo de antemán o rexeitamento que a sociedade civil sentía cara ao neoliberalismo en razón aos avatares do 2001, cando a súa implantación forzada logo dun convulsionado proceso de axuste e de represión das mobilizacións sociais, foi o desencadenamento da que logo veu denominarse “marea rosada latinoamericana”.

É dicir, a orixe do xiro dado por varios gobernos latinoamericanos, cara a políticas públicas e sociais opostas á orientación neoliberal que caracterizou, en xeral, ao continente nas décadas previas.

De aí que o candidato durante a campaña para sortear ese escollo despregase todo un conxunto de mentiras e falacias, reclamando o voto da cidadanía por medio de promesas, que logo do triunfo encargouse de incumprir de maneira sistemática, conformando con iso unha verdadeira estafa electoral.

É por iso que insistir en utilizar o neoliberalismo como fórmula de solución cando a súa anterior aplicación foi a causa da peor crise financeira e social do último medio século no país austral, é cando menos un despropósito; pero se agora na súa nova versión hai quen sostén que basta con desprazar ás prácticas populistas para que comece o progreso económico coma se o desenvolvemento pasase a depender das volátiles emocións dos investidores, entón o desvarío está servido.

 O que está a ocorrer actualmente en Arxentina coas políticas de Macri, é a exacta reprodución do que vén sucedendo en España desde que Rajoy tomou as rendas do Goberno, coa diferenza temporal de sete anos de calendario, pero con idéntico labor político; que non é outro que favorecer os negocios dos donos do diñeiro e facilitar as dinámicas especulativas; deixando de lado as máis elementais preocupacións polo benestar social como así pon de manifesto o aumento abruto da pobreza.

Vargas Llosa e Aznar
En ambos os países non se fala de desenvolvemento, nin tampouco de crecemento, que si de negocios despegados do mundo da produción, pois en realidade a verdadeira finalidade das políticas neoliberais é aumentar os beneficios de rendas altas a través de medidas de distinta índole, usando a metafísica neoliberal para facernos crer que tales medidas benefíciannos a todos a pesar de que a realidade indica xusto o contrario.
E cando se demostra o alcance do seu fracaso son os seus precursores os que nun exercicio de negación  tentan xustificar o mesmo aducindo non ter empregado  a intensidade de aplicación que a situación requiría

O neoliberalismo que atrapou ao mundo entre as súas garras, non só causou graves prexuízos á estabilidade democrática e suprimido todo pegada de benestar, senón que os seus demoledores efectos causaron igualmente a devastación do tecido produtivo de menor escala e de maior potencialidade na xeración de emprego, sendo por iso que mentres a súa vixencia permaneza o estado de recesión será permanente e por tanto a reactivación económica un todo imposíbel

11 may. 2018

Fene, dez anos de deixamento


PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia


Tras un periplo de catro décadas de decepción e desencanto urbanístico, Fene, limitado na súa capacidade pública e a redución do gasto, debe acometer a revisión do seu plan xenuíno repensando as políticas urbanas para o efecto de adecuar o seu contido á realidade dun contexto postindustrial
Sabido é que un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é o documento de carácter normativo e ámbito municipal, indicativo do modelo de cidade que se desexa, e de como queremos que se desenvolva no futuro. 

O Concello de Fene que foi punteiro en planeamento  xenuíno ao dispoñer do mesmo desde 1975, na actualidade réxese polo PXOM aprobado pola Xunta de Galicia o 23 de Xaneiro de 2003, é dicir 15 anos atrás¸ coa desvantaxe engadida que desde entón a Lei do Solo de Galicia como referente lexislativo, foi cambiada no substancial en tres ocasiones consecutivas, circunstancia que o reviste de obsolescencia por non dicir de nulidade e por tanto faino  inservible como soporte urbanístico de referencia.

Desfasamento coa realidade que transforma o seu contido en mero inventario de soporte catastral con exclusiva finalidade de seguir asegurando o nivel de recadación impositiva do IBI.

De aí que tan inútil sexa o plan vixente como os responsables políticos da situación, pois non temos  de esquecer que Fene leva a friorenta de 10 anos,( dúas lexislaturas e media), coa Revisión do Plan Xeral empantanada e sen trazas de activación, co agravante que lonxe de asumir a súa responsabilidade e proceder en consecuencia, os concelleiros optan por facer caso omiso das causas que ocasionaron a actual "eutanasia urbanística", para non entrar no fondo da cuestión, renunciando así á necesaria catarse que con carácter ineludible tería de  afrontarse politicamente para afianzar con solvencia un modelo urbanístico de futuro.

 Manter durante unha década o estereotipo do urbanismo de épocas pretéritas, ademais dun erro de estratexia, é unha expresión de sordidez política sen precedentes, pois dificilmente pódese falar de cambios e progreso na esfera municipal cando institucionalmente mantense vixente un modelo urbanístico inadecuado ao escenario da crise que estamos a padecer. 

Por mais maximalismos que se utilicen para manter a actual situación de impasse, está lonxe de toda dúbida que sen mediar un cambio de perspectiva acerca da innovación política no territorio e o urbanismo, é impensable un cambio efectivo no facer municipal, obxectivo que para levar a termo máis que utilizar alardes progresista necesita a posta en práctica de políticas sobre ordenación do solo que desde a transversalidade, conteñan ingredientes participativos, novos modelos de xestión e unha dialéctica urbanística renovada; pois sen darse esa premisa, sobra dicir, que toda retórica sobre o cambio, máis que traducirse en realidade manteranos estancados na esterilidade. 

Para levar a cabo o cambio que a esfera municipal require, sobran manifestos de intencións e faltan compromisos reais, tendo en conta que a axenda cara á evolución demanda de forma xuiciosa involucrarse de cheo na situación, promovendo para o efecto, as modificacións e revisións necesarias para a súa actualización, en evitación que novas mudanzas na lexislación e a prórroga do plan anticuado obstaculice por mais tempo a renovación que a situación esixe.

Os traballos de Revisión ademais de ser acometidos con urxencia teñen  de estar debidamente xustificados e motivados, así como, meditados e consensuados, pois resultaría anacrónico e totalmente contraproducente afrontar unha nova planificación urbanística sen dispoñer de argumentos sólidos de sustentación, en adecuación á nova realidade socioeconómica e ás circunstancias dunha tendencia demográfica descendente, de tal forma que mais que establecer novos crecementos o seu deseño circunscríbase a consolidar o existente. 

Un axuste á actual conxuntura que pasa forzosamente por orientar tendencia cara a dinámicas de "decrecemento" no contexto dun ordenamento máis racional e reflexivo, que defina novas lóxicas de planificación urbanística achicando previsións de desenvolvemento a base de reprogramar os solos en desuso, reducir solo urbano non consolidado e solo urbanizable delimitado en adecuación a criterios de racionalidade territorial e aos límites do teito potencial resultante. 

Por responsabilidade institucional corresponde á corporación como competente en materia, darlle dunha vez por todas un xiro á planificación e a ordenación territorial, en prol de posibilitar o xurdimento dun urbanismo de novo cuño que baixo o liderado corporativo e a implantación de sistemas máis adecuados de participación cidadá, póidase establecer de forma eficiente un formato actualizado de como organizar Fene desde a racionalidade.


 Agora ben, considerando que a vontade progresista manifestado nas urnas pola cidadanía duplica ao respaldo outorgado ás teses neoliberais do grupo que ostenta a Alcaldía, nin que dicir ten que por lóxica electoral o actual Goberno municipal non está lexitimado para pilotar os traballos de revisión do PXOM por canto nun proceso de transformación e cambio de cidade, o modelo espacial de aplicación debe estar en consonancia coa sensibilidade maioritaria da poboación residente. 

1 may. 2018

Unha esterqueira na Porta do Sol


PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia

O cúmulo de escándalos e procesos xudiciais sobre corrupción, abertos contra destacados membros do PP madrileño, é de tal calibre e impacto, que esixe a celebración de novas eleccións e a dimisión de Rajoy pola súa complicidade.

Os tránsfugas que no ano 2003 facilitaron coa súa vendetta que o PP se fixese co Goberno da Comunidade de Madrid, non só traizoaron naquel momento a vontade das urnas, senón que coa súa felonía facilitaron a institucionalización da corrupción como así o expresa a degradación incesante que desde entón e ata a actualidade acompañou a todos e cada un dos máximos Executivos que durante os últimos 15 anos non cesaron de saquear o patrimonio común da sociedade madrileña en beneficio propio e das siglas políticas de pertenza. 

Tal parecer non debe entenderse como unha apreciación subxectiva deste autor , pois aínda que os directos afectados ademais de negarse a asumir o evidente, tratando de ocultar de todas as formas posibles as súas andanzas impúdicas, son os seus excesos os que saturan os xulgados, ateigan a función operativa de a Garda civil e nos medios de comunicación e plataformas sociais son cabeceira iterativa do desenfreo e a perversión política. 

A complexa trama que burlando o resultado electoral cambiou a cor política do goberno de Madrid e permitiu que Esperanza Aguirre chegase á presidencia da Comunidade, foi tecida desde a cúpula do propio PP, cuxos máximos dirixentes fuxindo de  toda ética política non dubidaron en utilizar para a consecución dos seus perversos fins a dous subornados tránsfugas, conseguindo así que desde o mesmo momento da súa chegada ao poder a corrupción fose a práctica xeneralizada na súa denominada función de Goberno. 

Pero co paso do tempo a ganduxada sucesión de todo tipo de prácticas delituosas mais alá de quedar en conxecturas evidenciou a todas luces que a podremia política e moral dexenerou nunha metástase que invadiu ao completo a estrutura da organización conservadora ata o extremo de consolidar un estado de corrupción sistémica e sistemática cuxo nivel de degradación alcanzou tal transcendencia que fai quimérico todo intento de rexeneración. 

Os desencontros posteriores á "unidade de acción" que caracterizou desde o " tamayazo" o harmónico modus operandi do triunvirato conxurado conformado por Aguirre, González e Granados  desde o 2003, é a reacción propia de quen sorprendido na súa “fechoría” tenta evadirse de culpa delatando aos seus cómplices; unha actitude confidente que entre delincuentes políticos dada a súa baixa talla moral faise mais habitual que entre a delincuencia común, e iso, en razón ao carácter de conveniencia que caracteriza a súa alianza de intereses e a nula integridade dos compoñentes que conforman estes clans delituosos.

  E así a presidenta Aguirre instigadora daquel transfuguismo pestilente, que se progresou politicamente ao mesmo tempo que no seu feudo institucional cometíanse os sonoros escándalos como ' Gürtel', ' Púnica' e ' Lezo', foi vítima das súas propias prácticas ao ser a explosión dos devanditos casos, a causa que forzou que inesperadamente no ano 2012, ante a súa implicación vísese obrigada a presentar a súa dimisión como presidenta da Comunidade, aínda cando xustificaba o seu abandono aducindo como coartada a necesidade de dedicar mais tempo aos membros da súa unidade familiar. 

Aquela saída forzosa, facilitou que o seu lugartenente González, tomase en substitución os bártulos do Goberno ata o final de mandato no ano 2015, que resultou ser tamén o punto final da súa carreira política pola súa implicación como beneficiario nunha turbia operación inmobiliaria como adquirente dun ático de luxo, que pasado o tempo, resultaría ser un anécdota no contexto dunha trama de corrupción de maior escala que lle conduciu ao cárcere e desatou o  proceso xudicial no que está implícito. 

Foi por tanto a complicidade dos seus antecesores co mundo do hampa quen facilitou a candidatura de Cifuentes á Presidencia da Comunidade, aínda que contra todo prognóstico, aquela que se arrogaba honradez e honestidade política facendo gala da súa desvinculación co pasado e proclamaba afan rexenerador auspiciando un PP á marxe da corrupción; o certo foi que no transcurso dos últimos meses a imaxe proxectada e as expectativas creadas ao redor da súa persoa déronse de bruzos coa realidade ata o extremo que a súa enfermiza cleptomanía e os seus trastornos de mitomanía conducísena a idéntica situación que os seus predecesores acabando por situala fóra de circulación política 

Pero se o período do “tamayazo” mantén momentaneamente un " impasse" á espera de substitución da dimitida Cifuentes, a actualidade xudicial obríganos a retrotraernos ao ciclo inmediatamente anterior, ou sexa, as dúas lexislaturas que desde 1995 a 2003 ostentou Gallardón a función de Presidente da Comunidade , tendo en conta que o referido ex mandatario foi citado a declarar polo xuíz do caso Lezo en condición de investigado (antigo imputado), pola súa implicación na compra presuntamente fraudulenta no ano 2001 da empresa colombiana Inassa por parte da Canle de Isabel II.

Unha turbia operación mercantil na que se albisca un presunto desfalco de varios millóns de euros, unha operación que, segundo Anticorrupción, estivo controlada por el ou por «a súa xente» e pola que imputa delitos de prevaricación e malversación; extremo que de confirmarse elevaría a 23 os anos do histórico de corrupción do PP madrileño, o que en boa lóxica, non se resolve coa substitución da Presidencia do Executivo senón coa convocatoria de novas eleccións previa expurga de candidatos concorrentes e a renuncia de Rajoy engadida pola súa condición de máximo responsable do partido. 

27 abr. 2018

A Universidade no sumidoiro

PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia

Cualifican o escándalo Cifuentes como un caso illado, os mesmos que amparan a desigualdade de acceso, a continuidade do depauperado sistema universitario, a inxerencia do sector privado nos seus órganos de decisión, a súa privatización e espolio. É dicir, os menos indicados

Anos atrás o feito de dispoñer dun título universitario era sinónimo de suficiencia e nivel cultural, o que aseguraba ao seu titular futuro laboral para sempre, pero os tempos cambiaron, e actualmente ser un licenciado mais que levar aparellado un pasaporte de futuro é motivo de chanza pública, pois o pergamiño con rúbrica real, salvo puntuais excepcións, deixou de fornecer efectividade no mercado de traballo, motivado maiormente pola desconexión entre o que se imparte na universidade e o que profesionalmente demandan as empresas e o mercado laboral.

Tal disociación fai que máis da metade dos estudantes cun título superior, ao non atopar un emprego adecuado aos seus estudos acaben incorporándose ao circuíto laboral aceptando postos que non esixen ningunha titulación, por iso é polo que aínda tendo o noso país o nivel formativo elevado en comparación coa media europea, teñamos máis universitarios desenvolvendo traballos subestimados e sen cualificación.

Friccións entre a oferta e a demanda inducidas maiormente polo estancamento diverisificador dos sectores produtivos, cuxa situación , provocou un receso a nivel de emprego que impediu adaptar a formación ás cada vez mais escasas expectativas de actividade profesional; un desaxuste extensivo que ocasionou que o talento desperdiciado e a consolidación da xeración perdida fosen conceptos identitarios, e causa a tan comentada inflación dos títulos universitarios.

Por iso é polo que o título universitario que tradicionalmente foi acreditado como o pináculo da vida estudantil e distintivo de instrución profesional, na actual conxuntura aínda cando a obtención do mesmo mantén a consideración de resultado final da educación superior, a peza de papel obtida ao final do proceso deixou de ser sinal de capacidade para o desempeño de actividade laboral; tendo en conta que no marco de a empleabilidad só outórgaselle importancia cando ten o respaldo dunha institución de renome, o referendo de ter cursado (ciclo formativo, grao universitario, e máster…) e variados aspectos mais.

A gran vitoria alcanzada polas familias con menos recursos nas últimas décadas ao lograr con non pouco traballo e sacrificio que os seus fillos accedesen a un nivel de formación universitaria, polas circunstancias expostas, mais que consolidarse tal dinámica a tendencia leva camiño de retroceso, que de materializarse, propiciará que no transcurso dos anos que se aveciñan a formación superior volva estar de novo ao alcance exclusivo das clases podentes.

Polo menos é o que veñen indicar as políticas de recortes e as modificacións habidas no ámbito universitario durante os últimos anos, cuxa repercusión económica por excedida, motivará que deixe de estar ao alcance de calquera sufragarse unha carreira universitaria, e moito mais, se para dar validación de empleabilidad ao título hanse de asumir como engadidos os prohibitivos custos de estudos superiores de acompañamento.

Unha manobra de acoso manexada pola  fabríca educativa en contubernio co mercado laboral coa colaboración do mais reaccionario da esfera política, que ten por finalidade propagar a idea de que sobran universitarios, utilizando a carencia de emprego como argumento coa finalidade de lograr a consumación do seu obxectivo, que non é outro, que expulsar aos estudantes universitario de orixe obreira das aulas para que volva ser o diñeiro quen siga a establecer  as pautas de selección na docencia.

E así nun precarizado mercado de traballo onde cada vez a cabida é mais escasa , o feito de dispoñer de título universitario resulta insuficiente para inserirse no mesmo, ao ser requisito insalvable dispoñer de especialización académica complementaria, unha esixencia que non está ao alcance de todos os petos, e moito menos das familias con menos recursos.

Filtro cada vez mais tupido e mais difícil de superar, que de ningún xeito se pode sortear a través dos préstamos bancarios para o estudo; esa modalidade que vén suplir a unhas bolsas públicas en proceso de extinción, e sinal de confirmación que cos cada vez mais numerosos atrancos só poderá estudar quen teña diñeiro ou posibilidade de endebedarse

A mutación do capitalismo cara á súa fase neoliberal non foi allea aos cambios habidos na universidade, podéndose definir a situación creada pola súa chegada como "época do neoliberalismo académico", onde a clase dirixente afín a tales postulados tenta transformar os campus en foro de dominio reconvertendo o seu labor funcional en reduto formativo das elites sociais da súa esfera política. O caso Cifuentes é só un botón de  mostra.

Extremo que de consolidarse fará que a clase obreira e o mundo universitario circulen cada vez mais afastados  e por camiños diverxentes . A solución está nas urnas.

13 abr. 2018

A república pide paso

PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia

Este país non sairá  da  encrucillada  sen afronta con convicción, empeño e decisión a substitución integral do actual modelo de Estado, pois   de non tomar a República mudanza  da situación a depreciación democrática farase irreversible.
Desde a aprobación da constitución en decembro de 1978 España é unha Monarquía Parlamentaria na que o rei ostenta a xefatura do Estado aínda que desposuído de todo poder executivo que está conferido ao Presidente do Goberno elixido polo Parlamento, emanado do voto universal, libre, igual, directo e segredo de todos os electores. 

Carácter testemuñal que a converte en referente de disfuncionalidad e fai da súa continuidade un sen sentido, e iso é así por máis que os artífices da súa restauración queiran arroupala de lexitimidade, pois o certo é que o inservible da fórmula monárquica é manifesto e a súa prolongación no tempo é de xeito evidente contraproducente, circunstancia que non fai mais que pronunciar a situación de deterioración, pois na actual conxuntura a monarquía non pasa de ser o inútil símbolo dun país que non cesa de sepultarse no pasado sen trazas de reactivación 

Atrás debe quedar por tanto a falsa mensaxe que atribúe á realeza a instauración do sistema democrático, esa interesada manobra tendente a relacionar o noso marco de liberdades, dereitos, deberes e obrigacións como éxito da coroa, cando o certo é que nada teñen que ver, pois a democracia ensimesma está moi por riba dunha institución efémera, absurda e incongruente como a monarquía. 

Tras corenta anos de complexa pervivencia desde as súas orixes na ditadura franquista, nada beneficioso reportou aos cidadáns do común, a eses que contra vento e marea todos os días sacan este país adiante, contrariamente aos que cos seus excesos e corrupción están a poñer en grave perigo os fundamentos máis elementais do noso sistema democrático,  sendo por iso e pola súa nula achega á boa marcha do país que, aquí e agora, a institución monárquica, ademais de prexudicial resulte totalmente inútil. 

O cuestionamento da monarquía non obedece tan só aos erros e neglixencias cometidas no deseño da súa propia xénese, senón tamén a a combinación de erros institucionais, de condutas inapropiadas e intolerables que subtraeu a súa solvencia e induciu a súa refutación como referente de utilidade política. 

Circunstancia que non só causou a súa propia deterioración, senón que realimentou a convicción política que o réxime republicano é máis apropiado para afrontar a solución dos grandes retos do país. 

A obstinación en prorrogar a continuidade política defendendo o inservible, foi outra das frivolidades que a pesar de entrañar consecuencias funestas non soubo avaliar a Casa Real, tal foi así que desde o mesmo foro chegouse a proclamar que a institución monárquica era un referente de ponderación investido pola cidadanía, a pesar que a instauración e entronización foi determinación exclusiva do ditador, e por tanto, allea á vontade popular. 

Sendo outro despropósito engadido, utilizar o resultado do referendo da Constitución do 78 como argumento de lexitimación, cando todo aquilo transcorreu asimilado a un clima de coacción sociopolítica, carente de garantías democráticas e envolto nun clima de ameazas e retroceso. 

Aspectos todos eles que propiciaron que cada vez sexan mais numerosas as voces que se alzaron a favor de abrir un proceso constituínte e un referendo sobre o modelo de Estado español, onde o pobo poida falar e decidir se quere monarquía ou república. 

Xustificada aspiración partindo da base que o 70% da poboación deste país non tiña idade de votar cando en 1978 aprobouse o contido da actual Constitución, sendo por tanto un debate inevitable que agora rexurdiu, pero sempre estivo aí e que mais que impedimentos precisa de resolución 

Despois do fracaso do modelo que nos conduciu ao actual desastre, non cabe unha segunda Transición, é dicir, facer uns retoques cosméticos da actual Constitución, para blindala en maior medida e así seguir preservando os seus privilexios e beneficios,

Debendo quedar claro .que todo o relacionado coa mesma ,é un todo superado pola cidadanía que farta de ninguneo reclama maior participación na vida política, e esixe poñer fin a un sistema político, corrupto e antidemocrático imposto polas  leis da ditadura franquista e en constante proceso de involución 

Neste 14 de abril, aniversario da proclamación da Segunda República hai motivos mais que sobrados para demandar a súa restauración e non tan só como un simple modelo de Estado, senón como punto de encontro onde a liberdade, igualdade e fraternidade conflúan o prol da convivencia e de consolidación da democracia real. 

Fene : Xuntoiro de tránsfugas e corruptos

PUBLICADO EN :  Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario; Globedia


Sen erradicar da vida política prácticas ilexítimas como o «transfuguismo». resultará imposible vigorizar a democracia, pois mantendo o acceso aberto a quen antepón o seu propio aproveito á defensa do interese xeral, a vía da involución farase endémica.

No coruñés concello de Fene a axitación política fíxose  dona da actualidade, e todo, como consecuencia da Moción de Censura interposta contra o actual alcalde do BNG por quen foi o seu antecesor no cargo e politicamente membro do super - corrupto Partido Popular, que sorprendentemente contou para tal manobra de derrocamento co apoio explícito de dous concelleiros tránsfugas. 

Despois de ser vangarda e referente do municipalismo mais alá dun cuarto de século tras a instauración da democracia, o Concello vive actualmente as horas mais convulsas da súa historia, tal é así, que tras 39 anos de corporacións democráticas, - en segundo intento -  esta é a primeira ocasión que unha Moción de Censura altera o normal funcionamento de a institución municipal fenesa. 

Non debendo estrañar á veciñanza do Concello a súa entrada en escena, considerando os factores de dependencia laboral e económica que acompañan a boa parte dos corporativos promotores da mesma; que coa súa aprobación ademais de ver resoltas as súas limitacións pecuniarias, ven protexido o seu  status e blindada a súa revogación. 

Protección, que anacrónicamente outorga a estes tránsfugas a indemnidade para pasarse de bando e traizoar aos seus electores baixo prezo ou mercé; a teor da feble integridade moral dos seus membros e a súa total ausencia de vocación de servizo público. 

Si alarmante é, deixar de novo o goberno municipal de Fene en mans dos artífices de esnaquizar as institucións coa súa corrupción, moito máis pavoroso resulta comprobar que quen a través da Moción de Censura facilitáronlle ao PP o acceso ao poder, son dous concelleiros que pescaron a súa credencial de representación institucional no caladoiro electoral da esquerda, e que para maior engano, nos comicios municipais ilusionaban á sociedade proclamando aos catro ventos xusto o contrario da felonía que agora viñeron a consumar  

Estou a referirme  aos "zascandiles" de Somos Fene, aos membros daquela candidatura que en campaña electoral en clara alusión ao Alcalde que agora promoven, prometían  rexenerar o ente municipal; e que actualmente polo seu repelente transfuguismo ideolóxico e o radical cambio de parecer resultan non ser de fiar. 

Nun municipio onde continuadamente desde a instauración da democracia a esquerda no seu conxunto sumou máis votos que a dereita, como actualmente segue ocorrendo; por aritmética electoral resulta imposible que un partido como o PP que conta co apoio dun terzo escaso dos votos, tivese  posibilidade algunha de facerse co bastón de mando da alcaldía, a non ser que se impuxese a bastardía política sobre a dinámica democrática, de tal modo que os pactos contra natura e a confluencia de intereses persoais prevalecesen sobre a vontade popular. 

Isto é xusto o que aquí veu acontecer  coa rocambolesca Moción de Censura, secundada desde Somos Fene, utilizando artificios gansteriles, conseguiu que o voto limpo e progresista depositado no seu favor polos electores, se transmutara na emblemática gaivota do PP que agora xa aniña na alcaldía do Concello; un obsceno proceder dos que van á política para lucrarse dela, nunha tentativa máis que evidente de facilitar que a indecencia se apropie da democracia. Un comportamento nauseabundo   e vomitivo

Xa que logo, aos  inimigos da esquerda na localidade non hay que buscalos entre os seus votantes, toda vez  que  o apoio electoral cara ao progresismo mantense inalterable co paso do tempo a pesar da variable  diversidade  das formacións que  conforman  o seu ámbito. 

Onde realmente radica a  descapitalización da esquerda no municipio, é na total ausencia  de  integridade e na falta  de  honradez dunha boa parte do seu sector dirixente, como pon de manifesto  a vendetta consumada por Somos Fene contra a  vontade dos seus enganados electores; como tamén, o implícito apoio do PSOE á Moción de Censura  que sibilinamentre  disfrazou  de abstención buscando gardar as aparencias.

 En contraposición é de salientar á actitude firme e de compromiso co progresismo mostrado por PODEMOS, EU e BNG a través do  rexeitamento da Moción de Censura  e defensa da  continuidade do Goberno  municipal,   o que de seu lles confire por consecuente proceder a autenticidade representativa  de esquerdas

Queda visto por tanto, que  foron os transfugas de Somos Fene    e a falsa esquerda do PSOE, os que  sen fundamento argumental probado, nun Concello con maioría electoral de esquerdas,  regaláronlle   a alcaldía á mafia política  do PP, razón sobrada para desenmascarar entre todos aos membros desta trama de indecentes e aos propios beneficiarios da felonía, coa finalidade de ir limpando o Concello de arribistas, aproveitados e persoeiros sen ética  para exercer a actividade política con integridade e en suxeición á vontade expresada nas urnas polos electores.

Mentres isto non aconteza, a alcaldía usurpada polo "farolas" non deixará de   ser unha apropiación indebida