12 feb. 2016

RAJOY, NON GRAZAS

PUBLICADO EN : Diario de Ferrol; Galicia Confidencial; La Opinión; La Región; Faro de Vigo; Atlántico Diario;  Globedia

Non foi ao PP a quen a maioría  electoral  confiou a formación de Goberno, pois realmente, o  resultado das urnas veu proclamar a vontade de cambio, rexeitar o turnismo político  e referendar o sentir popular de confluencia  en progreso.

.
Resulta  totalmente  imposible abrir as páxinas da prensa, facer "zapping" en televisión, navegar  por internet   ou escoitar a radio  sen que nos atopemos con múltiples casos de corrupción, e sobre todo agora cando  ao unísono arrincan diversos xuízos sobre as tramas corruptas  e desfilan ante os tribunais  "distinguidos imputados", que para maior alarma social  son tan só unha parte exigua dos mais de 2000 incursos  nas   1700 causas  xudiciais abertas na actualidade. Escandaloso referente  cuxo resultado sitúa ao noso país no pelotón dos máis corruptos da UE  á vez de elevar  o custo  das prácticas ilícitas  en materia de contratación  pública  a 48.000 millóns de euros anuais, unha cantidade sideral  cuxa equivalencia vén roldar  o 4,5% do PIB. 

Tal situación  é indicativa da nula  vocación de servizo público  e da  total falta de confianza na democracia, de quen,     valéndose  do seu cargo aprópianse das institucións  coa única finalidade de anular o carácter servicial da Administración, para así, postergando o interese xeral dar cancha aberta á pervertida  dinámica do seu enriquecemento persoal. Prácticas que por inadecuadas alteran as regras de xogo  da contratación pública ao  socavar o   principio  de publicidade e concorrencia que debe presidir todo  procedemento de contratación  administrativa, rompendo así o marco de igualdade  cara a aquelas  empresas que  exercendo a actividade  mercantil de boa fe, como consecuencia de tales  prácticas vense seriamente prexudicadas nos seus lexítimos dereitos ou abocadas á desaparición. 

Os elevados niveis de corrupción  son a causa  da perda de credibilidade manifestada pola cidadanía cara ás  institucións  e os dirixentes das mesmas, unha situación de desafección extrema que fai   que a sociedade deixe de sentir que vive nunha democracia e perda toda afinidade coas persoas que elixiu como os seus representantes. 

Disparidade que cada día faise mais notoria co descubrimento de novos escándalos como o protagonizado esta mesma semana polos concelleiros valencianos do PP e a investigación  por finanzas ilegais iniciada onte mesmo   pola Garda Civil na sede dos populares madrileños, que polo seu alcance,  á parte de escarnecer a eficacia  da lexislación  en materia de rexeneración democrática, evidencia a falta de interese no benestar dos  cidadáns por parte de quen a máis da súa directa implicación política nos casos de referencia,  insiste no   seu empeño por facerse coa Presidencia do Goberno,  mesmo despois de blindar aos seus  fronte á xudicatura.

Por tanto, este grave fenómeno convertido na segunda preocupación dos españois, terá imposible solución mentres a composición do Executivo estea conformado, polos de sempre,    polas mesmas persoas que nos conduciron á o actual desastre, pois toda solución  para a súa efectividade pasa por aplicar cambios de verdade e non de boca para fóra, poñendo   á fronte do país un equipo renovado,  nova sabía política  que pola súa integridade  e disciplina  fagan imposible o camiño aos moinantes sen escrúpulos  na súa dinámica de valerse  de trampas e atallos para a consecución dos seus turbios obxectivos.

Por este motivo e por hixiene democrática  a actividade institucional debe ter na lealdade  e a integridade  o seu referente de acompañamento, non sendo de recibo por tanto,  que os suxeitos connotados con casos de corrupción  teñan acceso ao desempeño de funcións  de representación institucional,  pois por boa praxe,  todo compromiso político coa xestión pública debe estar baseado no  principio de tolerancia cero para coa  corrupción, tendo en conta que a loita contra esta pandemia debe constituír  un elemento esencial na  forma de facer política.   Sendo  por iso que a loita contra a corrupción ten de ser  o obxectivo esencial da práctica política que terá de estar  fundamentada   no prestixio das persoas que se dedican á actividade pública e na exemplaridade da súa conduta.

Por iso é polo que  no actual escenario político  cun PP mergullado nun vórtice de casos de corrupción,  vinculados ao cobro de comisións pola adxudicación de obras públicas, a situación veña a confirmar unha vez máis   a existencia dunha rede de financiamento ilegal no seo do  partido da gaivota, cuxas consecuencias lastran aínda mais a basta aspiración de Mariano Rajoy na súa obstinación por lograr   a súa investidura, pois nesta conxuntura, toda alianza cos conservadores pola súa elevada toxicidade  condiciona de maneira determinante as opcións do PP para poder formar Goberno. 

Pasado máis dun mes desde os comicios e ante  a continuidade dun Goberno  en funcións, a situación, esixe con prontitude  poñer rumbo á   rexeneración democrática e a conformación dun goberno de progreso, que blinde constitucionalmente as institucións fronte ao buraco negro dunha  corrupción sistémica,  da que Mariano Rajoy por acción  ou omisión  ou por ambas as causas non deixa de ser unha parte implícita.


No hay comentarios:

Publicar un comentario